wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie razdwatrzypieluszki.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      

1. Administratorem danych osobowych jest RAZ DWA TRZY Jarosław Nowicki z siedzibą we Włocławku, ul. Smólska 6/39, 87-800 Włocławej, posiadającą NIP: 8882419129, REGON: 368407943 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym razdwatrzypieluszki.pl – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, razdwatrzypieluszki.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, razdwatrzypieluszki.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez razdwatrzypieluszki.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

7. W serwisie razdwatrzypieluszki.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej razdwatrzypieluszki.pl

8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

9. razdwatrzypieluszki.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.razdwatrzypieluszki.pl

10. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.razdwatrzypieluszki.pl. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę razdwatrzypieluszki.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem razdwatrzypieluszki.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

11. W sklepie internetowym razdwatrzypieluszki.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez razdwatrzypieluszki.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego razdwatrzypieluszki.pl.

12. Razdwatrzypieluszki.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.


Przejdź do strony głównej